Järjestyslukuja

1. Ensimmäinen

2. Toinen

3. Kolmas

4. Neljäs

5. Viides

6. Kuudes

7. Seitsemäs

8. Kahdeksas

9. Yhdeksäs

10. Kymmenes

11. Yhdestoista

12. Kahdestoista

13. Kolmastoista

14. Neljästoista

15. Viidestoista

16. Kuudestoista

17. Seitsemästoista

18. Kahdeksastoista

19. Yhdeksästoista

20. Kahdeskymmenes
21. Kahdeskymmenesensimmäinen

22. Kahdeskymmenestoinen

23. Kahdeskymmeneskolmas

24. Kahdeskymmenesneljäs

25. Kahdeskymmenesviides

26. Kahdeskymmeneskuudes

27. Kahdeskymmenesseitsemäs

28. Kahdeskymmeneskahdeksas

29. Kahdeskymmenesyhdeksäs

30. Kolmaskymmenes

40. Neljäskymmenes

50. Viideskymmenes

60. Kuudeskymmenes

70. Seitsemäskymmenes

80. Kahdeksaskymmenes

90. Yhdeksäskymmenes

100. Sadas

Listaa täydennetään

[Etusivu] [Opi puhumaan suomea] [Linkit]

frank(at)dlc.fi

Päivitetty 27.10.2021 09:13
Copyright www.Yksityisopetusta.fi 2023